• Polski
  • Português
  • Svenska
  • Türkçe
  • Deutsch
  • العربية
  • Holland
  • Polski
  • ελληνικά
  • Español
Obecne miejsce: Start> Strategia

Strategia

Wyprawa dusz mścicieli

10.23.2015 03:42:32

Zasady uczestnictwa

Gracze opoziomie ≥ 60 mogą walczyć raz dziennie w godzinach 08:00-24:00 (podobnie jak w podziemnym labiryncie). Należy udać się do nowego NPC w Mieście Niebios, Ateny i rozpocząć dialog z nią, by otworzyć interfejs wyprawy.

 

Przygotowania

Ustawienia wyprawy

l Gracze mogę maksymalnie wyznaczyć 6 dusz mścicieli do wzięcia udziału w ekspedycji. Istnieją po 3 miejsca dla dusz biorących udział w walce oraz dla odpoczywających. Należy kliknąć w pole, które domyślnie jest puste i otworzyć listę dusz mścicieli, by dodać jedną z nich.

l Oprócz wykorzystywania własnych dusz mścicieli, można posłużyć się 1 duszą mściciela znajomego, który jest aktualnie zalogowany w grze (restart codziennie)

l Dusze biorące udział w ekspedycji mogą znajdować się w 2 różnych stanach - uczestnictwo w walce lub odpoczynek (stan duszy można zmienić).

l Można ustawić umiejętności dusz mścicieli uczestniczących w walce. Zasady są takie same jak przy zwykłych umiejętnościach dusz mścicieli.

Ustawienia formacji bojowej

Dusze mścicieli przeznaczone do walki, które nie zginęły można przesuwać na polu formacji bitewnej.

Uwaga: potwory napotykane na wyprawie zazwyczaj atakują jednostki w ustalonym miejscu szyku bojowego (np. z przedniego lub tylnego szeregu). Odpowiednie rozmieszczenie własnych dusz mścicieli może mieć duży wpływ na wynik bitwy.

Ustawienia umiejętności wyprawy

Przechodząc kolejne misje można odblokowywać umiejętności wyprawy, które bardzo przydają się podczas walki.

Po przygotowaniu wszystkiego i kliknięciu przycisku rozpoczęcia wyprawy, otwarty zostanie interfejs wyprawy.

 

Rozpoczęcie walki

Po przesunięciu kursora myszy na obrazek misji można zobaczyć szczegółowe jej dane.

 

Zasady rozgrywki

1. Rozgrywka odbywa się codziennie w godzinach08:00-24:00.

2. Misje należy wykonywać kolejno jedna po drugiej.

3. Zwykłe misje (znajdujące się na trasie) są resetowane codziennie o godz. 5 rano. Po spełnieniu odpowiednich warunków można dokonać zwiadu.

4. Jeżeli dusza mściciela polegnie w trakcie wyprawy, nie można jej wskrzesić. Wyprawa dobiega końca gdy polegną wszystkie dusze (jeżeli istnieją jeszcze dusze w stanie spoczynku, można je przenieść do stanu walki i kontynuować).


Walka

Podczas walki dusze mścicieli same używają swych umiejętności. Gracz może korzystać z umiejętności wyprawy, by wspierać swoje dusze.


Nagroda wyprawy

Nagroda za przejście

Po przejściu misji po raz pierwszy gracz otrzymuje cenne nagrody (raz za każdą misję).

Za każdym kolejnym razem przechodząc misję można uzyskać dodatkowe korzyści.

Nagroda za ranking dnia

Co godzinę system wyświetla zaktualizowany ranking wyprawy. Codziennie o godzinie 00:10 odbywa się ostatnia aktualizacja rankingu w danym dniu, stanowiąca jednocześnie podstawę do stworzenia rankingu w dniu następnym. O godzinie 05:00 wysyłane są nagrody.


Pomoc

1. Możliwe jest zaproszenie do oddziału wyprawy odbicia duszy mścicieli biorącej udział w walce, należącej do znajomego (po zaproszeniu atrybuty zostaną niezmienione). Znajomi do których należą zaproszone dusze mścicieli otrzymają w nagrodzie 20000 złota, przesłane w wiadomości.

2. Każdego dnia gracz może 1 raz brać udział w wyprawie na odbytym już odcinku (wyjątkiem są odcinki specjalne).

3. Wszystkie stworzenia napotkane w wyprawie posiadają charakterystyczne atrybuty, które w czasie bitwy mogą zostać podwojone. Dlatego w czasie wyprawy w zależności od atrybutów potworów, w szyku może dojść do niespodziewanych efektów. Powiązania atrybutów: woda-ogień-wiatr-elektryczność-woda (cykl) oraz światło-mrok (cykl)

4. Przechodzenie odcinków wyprawy pozwala na odblokowywanie umiejętności wyprawy. Umiejętności mogą zostać wykorzystane w walce w czasie wyprawy (domyślnie umiejętność używana jest w walce przez żyjącą duszę mściciela o najniższej waleczności).

5. W wyprawach można brać udział każdego dnia w godz. 8:00 - 24:00. Nagrody dla uczestników wypraw z dnia poprzedniego wysyłane są o 5:00.

Legend Online to najlepsza gra na świecie. Spośród wszystkich gier rpg na pc jest to najlepsza pozycja w kategorii gier mmorpg.