• Polski
  • Português
  • Svenska
  • Türkçe
  • Deutsch
  • العربية
  • Holland
  • Polski
  • ελληνικά
  • Español
Obecne miejsce: Start> Strategia

Strategia

Dusze mścicieli dwóch żywiołów Kolejny podmuch wojny

03.21.2016 08:43:38

Każde pokolenie ma swój czas, każde z nich również przeminie. Przeciwnik nie próżnuje, dlatego powstała potrzeba zjednoczenia mocy mroku i światłości dusz mścicieli. Czy chcesz sprostać przeciwnikowi? Nie zwlekaj, zjednocz siły!

Sprawdź nowe atrybuty do zdobycia!

Ø Dusze mścicieli dwóch żywiołów są efektem złączenia duszy mścicieli mroku i światłości.

Ø Dusze mścicieli dwóch żywiołów to dusze atakujące łączące umiejętności zadawania obrażeń fizycznych oraz magicznych. Posiadają odporność na atak od mroku i światłości.

Ø Dusze mścicieli mroku i ciemności posiadają umiejętność ataku łączonego. Mściciele zadawać będą obrażenia cały czas, nawet jeśli przeciwnik posiada aktywny buff chroniący przed obrażeniami fizycznymi i magicznymi.

Warunki posiadania

Ø Dusze mścicieli dwóch żywiołów posiadają dwa rodzaje jakości; pomarańczowy i czerwony. Postać na poziomie 70. może posiadać dusze koloru pomarańczowego, postać na 80. poziomie może dusze koloru czerwonego.

Jak je uzyskać?

Ø Sposób uzyskania: Aby uzyskać dusze światła i mroku, w interfejsie scalania należy przeprowadzić operację zespalania.

Ø Warunki zespalania dusz mścicieli:

     Do uzyskania dusz światła i mroku pomarańczowej jakości potrzeba: pomarańczowej duszy mścicieli mroku i światłości, z każdego rodzaju po jednej (Atena +Gaia), na maksymalnym poziomie. Jakość musi być koloru pomarańczowego. Trening musi osiągnąć najwyższy poziom.

     Do uzyskania dusz światła i mroku czerwonej jakości potrzeba: czerwonej duszy mścicieli mroku i światłości, z każdego rodzaju po jednej (Wenus +Hera), na maksymalnym poziomie. Jakość musi być koloru pomarańczowego. Trening musi osiągnąć najwyższy poziom.

Ø Inne składniki wymagane do scalania:

     Do uzyskania duszy światła i mroku pomarańczowej jakości (koloru) potrzeba złączyć boskie materiały: promienie słońca, rdzeń słońca, nowy składnik: order mroku i światłości oraz określoną ilość diamentów.

 

     Do uzyskania duszy światła i mroku czerwonej jakości (koloru) potrzeba złączyć boskie materiały: promienie słońca, rdzeń słońca, nowy składnik: order mroku i światłości oraz określoną ilość diamentów.

 

Ø Nie można dokonać scalania dusz, które założony ekwipunek i znajdują się w formacji rywalizacji dusz mścicieli.

Zmiany i awans po scaleniu

Ø Jakość duszy (kolor) po zespoleniu duszy światła i mroku pozostaje bez zmian.

Ø Po zespoleniu duszy światła i mroku zostaje ona wzmocniona na najwyższy poziom.

Ø Po zespoleniu można nauczyć się nowych umiejętności duszy światła i mroku.

Ø Do awansu pomarańczowej duszy na czerwoną można użyć zaawansowanego kamienia wzrostu. Wymagane jest również użycie większej ilości przedmiotów; brakująca wartość może zostać uzupełniona przez; płomień słońca + rdzeń słońca.