• Polski
  • Português
  • Svenska
  • Türkçe
  • Deutsch
  • العربية
  • Holland
  • Polski
  • ελληνικά
  • Español
Obecne miejsce: Start> Strategia

Strategia

Anioł stróż

05.04.2016 05:18:39

Zmiana systemu dzieci [anioł stróż]

Cel: połączenie systemów ślubu i rezydencji w jeden system

Wymagany poziom: 70

1. Zdobycie stróża

Ø Porozmawiaj z NPC Selimem

Ø Zdobycie anioła stróża: dzięki 5 fragmentom pieczęci anioła stróża (do zdobycia w światach) można przywołać stróża.

 

2. Funkcje stróża

Ø Stróż może zostać wystawiony do walki, po użyciu tej funkcji będzie towarzyszyć postaci w każdej bitwie.

Ø Po wystawieniu stróża do walki stróż będzie podążał za postacią na mapie.


2. Profesje

Strzelec, wojownik, czarodziej

3. Ekwipunek

Ø Przyciski na pasku ekwipunku: wzmocnienie, awans, święcenie, osadzanie (po obejrzeniu odpowiednich przedmiotów wyświetlają się odpowiednie informacje)

Ø Każdy stróż posiada specjalny zestaw ekwipunku odpowiadający jego profesji.

 

5.  Awans stróża

Ø Do awansu potrzebna jest krew Zeusa, umożliwia podniesienie waleczności i zmianę wyglądu.

6.System odznak wojennych

Ø Podniesienie poziomu odznaki wojennej może zwiększyć wszystkie atrybuty stróża.

Ø Podniesienie poziomu odznaki wojennej może zwiększyć atrybut zmniejszenia odporności stróża.

Ø Stróż posiada 5 gniazd odporności, każde z nich może zostać wybrane do obsłużenia 3 spośród 6 atrybutów.

Ø Po wybraniu odporności można dokonać ulepszenia używając esencji odporności strażnika.

Ø Wybrane już atrybuty można przenieść także na inne.

7. Lista przedmiotów i sposób użycia

① Rodzaje awansu

Awans stróża: Krew Zeusa

② Rodzaje ekwipunku

Wzmocnienie: biała ruda, zielona ruda, niebieska ruda, fioletowa ruda, złoty piaskowiec

Święcenie: szorstka osełka, gładka osełka, osełka z czarnego kamienia, osełka z białego kamienia, osełka ze smoczej krwi

Awans: zielony płomień, niebieski płomień, fioletowy płomień, piekielny ogień

Osadzanie: agat (na poziomie równym klejnotom osadzonym w ekwipunku postaci)

③ Rodzaje umiejętności

Wszystkie umiejętności można ulepszać po użyciu ksiąg specjalnych umiejętności klasowych, ksiąg uniwersalnych umiejętności pasywnych i ksiąg mądrości.

④ Rodzaje odznak wojennych

Poziom odznak wojennej: kryształ woli strażniczej

Poziom zmniejszenia odporności: esencja zmniejszenia odp. strażnika

Poziom odporności: esencja odporności strażnika

8.Pomoc

1. Imię każdego anioła stróża można zmienić bezpłatnie jeden raz. Kolejna zmiana imienia będzie możliwa tylko przy pomocy karty zmiany nazwy.

2.Po tym jak anioł stróż dorośnie, posiądzie on tajemne umiejętności. Gracz będzie mógł je dowolnie wykorzystywać w trakcie walki. Inne umiejętności wykorzystywane będą automatycznie.