• Polski
  • Português
  • Svenska
  • Türkçe
  • Deutsch
  • العربية
  • Holland
  • Polski
  • ελληνικά
  • Español
Obecne miejsce: Start> Strategia

Strategia

Krwawe piekło

07.11.2016 12:21:49

Opis rozgrywki Krwawe piekło

1. Poziom odblokowania: 50 lvl. z podziałem na trzy etapy: 50-60, 61-70 oraz 71-80 

2. Liczba wydarzeń: Raz dziennie, codziennie o godzinie 5:00 reset zadania. 

3. Sposób uczestnictwa:

Dialog w Mieście Niebios z NPC Sonią - otwórz Wrota Bohatera - Stwórz - wybierz kampanię - wydarzenie - Krwawe Piekło

Na ekranie wydarzeń codziennych kliknij w Krwawe Piekło - automatyczne odszukanie drogi do NPC Sonia - i wejdź do Wrót Bohatera

 

4. Zasady wydarzenia:

① Ograniczenia uczestnictwa

Można wejść jedynie do kampanii na odpowiednim poziomie, do udziału w całodziennym wydarzeniu potrzeba 1-4 graczy

② Limit czasowy kampanii

Każda kampania trwa do 30 minut, po rozpoczęciu pierwszej walki rozpocznie się odliczanie (po upływie 30 minut dojdzie do automatycznego wyjścia z kampanii).

③ Opis potworów

Każda fala składa się zazwyczaj z 4 zwykłych potworów lub 1 bossa. Dopiero po pokonaniu bossa można przejść do kolejnej fali;

Potwory i boss pojawiają się losowo, w każdej fali może pojawić się 5 różnych bossów;

Im większa liczba przebytych fal, tym wyższe atrybuty i umiejętności potworów;

Boss w danej fali może mieć specjalne odporności;

W obecnej wersji może pojawić się maksymalnie do 6 fal potworów;

 

 

 

 

④ Walka i wskrzeszenie

Jeśli jakikolwiek członek drużyny zacznie walkę, znajdujący się w pobliżu pozostali członkowie zostaną włączeni do bitwy;

Członkowie drużyny nieuczestniczący w walce mogą zobaczyć ikonkę walki (miecze) nad potworami i postaciami uczestniczącymi w potyczce;

Polegli gracze zostają wyrzuceni z pola bitwy, po przeniesieniu na mapę zaczyna się odliczanie do ożywienia, po którym można znów dołączyć do bitwy;

Jeśli wszyscy gracze walczący z bossem polegną, do boss odzyskuje wszystkie punkty życia i walkę trzeba zacząć od nowa;

⑤ Używanie buffów

Po prawej górnej stronie widoku znajduje się ikonka otrzymania pozytywnych efektów; po kliknięciu można wymienić krwawe kryształy na buff;

W każdej fali można dokonać wymiany na specjalne 4 buffy (istnieje limit wymian)

Za każdą wymianę buffa można uzyskać 1 dodatkowe użycie buffa w trakcie danej fali;

Po przejściu do kolejnej fali, rodzaj, liczba użyć i wymiany buffów zostaje odświeżona;

 

5. Nagrody wydarzenia

① Łupy z potworów

Krwawe kryształy (niezwiązane): uzyskane w łupach z potworów, mogą zostać użyte jedynie w kampanii do zwiększenia liczby dostępnych buffów 

② Łupy z bossa

Rzut kośćmi następuje po zakończeniu odliczania po walce z bossem i determinuje liczbę grup przedmiotów (maks. liczba drużyny x 2); jeśli nie dojdzie do rzutu kością,

to po zakończeniu odliczania domyślny wynik rzutu kością wyniesie 1, po wylosowaniu 2 grupy mozna pobrać przedmioty

Czas pobierania łupów z bossa jest ograniczony, po upływie limitu czasowego nie można ich odzyskać;

W łupach pojawiają się 4 rodzaje nagród: złoto, fragment ekwipunku duszy mścicieli,  fragment piekła(przy ich użyciu można w kuźni zespolić tymczasowego wierzchowca), zaryglowana skrzynia;

Fragmenty (w kuźni można zespolić w zaryglowane skrzynie, można wylosować związane diamenty, legendarny kamień, kamień wzrostu, kula skupienia, kamień losu, kamień bestii, kopyta niebiańskiej bestii, fragment kryształu);

Im wyższy poziom kampanii, tym więcej przedmiotów uzyskanych z łupów (rodzaj przedmiotów pozostaje bez zmian)