• Polski
  • Português
  • Svenska
  • Türkçe
  • Deutsch
  • العربية
  • Holland
  • Polski
  • ελληνικά
  • Español
Obecne miejsce: Start> Strategia

Strategia

Wprowadzenie walki ziemi

12.08.2016 04:41:38
Wprowadzenie walki ziemi

Jest to międzyserwerowa walka gildii o surowce obcych ziem, jest sprawdzianem siły poszczególnych gildii.

 

Wejście do obcych ziem & opcje interfejsu

Po dołączeniu do gildii i rozpoczęciu wydarzenia na górze głównego ekranu gry pojawi się odpowiednia ikonka.

①Fortece: na ekranie widać czworoboczne fortece, które symbolizują 4 gildie. Każda z nich wyświetla nazwę, punkty, ranking gildii oraz liczbę graczy stojących na straży.

②Czas wydarzenia: pokazuje liczbę walk i czas walki danego dnia.

③Informacja mistrza gildii: tu mistrz gildii może wysyłać powiadomienia o bitwie.

④Sklep poza miastem: można tu wymienić tajemne kryształy na nagrody.

⑤Garnizon: pozwala na sprawdzenie informacji o stanie garnizonu, można ustawić 4 broniących.

⑥Punkty ruchu: atak na pozostałe gildie i zwiększenie błogosławieństwa gildii wymaga zużycia punktów ruchu.

⑦Aktualne błogosławieństwo

Szczegóły rozgrywki

1. Zapisy

Mistrz gildii może przejść do zapisów przez kliknięcie ikony wydarzenia. Wymaga to wydania 500000 bogactwa gildii. Do wydarzenia można przystąpić dopiero na drugi dzień po zapisaniu. Wydarzenie trwa przez 1 miesiąc.

2. Zasady dopasowywania graczy

①Gildie będą dopasowane między sobą międzyserwerowo na podstawie rankingu waleczności gildii. W pierwszej kolejności zostaną dopasowane do siebie gildie o możliwie najbliższej wartości waleczności.

②Codziennie pojawią się 4 rundy wydarzenia. Po walce gildia zdobywa punkty. Każdego dnia po dopasowaniu, system zmieni dobrane gildie na podstawie zdobytych już przez nie punktów. Codziennie dokonuje się jedno dopasowanie.

Po 1 miesiącu system dokonuje ponownego dopasowania na tych samych zasadach co za pierwszym razem (ranking waleczności).

③W niektórych konfiguracjach może dojść do pustej rundy - w takim przypadku jedna z twierdz będzie pusta, a kliknięcie w nią nie wywoła żadnego efektu.

3. Zasady walk

①Na ekranie widać czworoboczne fortece, które symbolizują 4 gildie. Każda gildia może zaatakować trzy pozostałe. Na każdy atak konkretnej osoby przeciwko innej gildii trzeba zużyć punkty ruchu.

②W sekcji informacji własnej gildii jest przycisk błogosławieństwa. Pozostałe gildie będą miały ikonkę ataku. Kliknij w przycisk błogosławieństwa by przejść do odpowiedniego interfejsu.

③W informacjach gildii będzie się wyświetlać liczba dostępnych broniących gildii, punkty gildii oraz pozycja w rankingu.

4. Interfejs błogosławieństw

①W trakcie wydarzenia gildia może mieć dwa rodzaje błogosławieństw: błogosławieństwo marszu i błogosławieństwo straży.

②Wzrost błogosławieństw wymaga użycia punktów ruchu.

③Każde błogosławieństwo marszu zwiększa o 1% atrybuty ataku i żywotności atakującego, zaś błogosławieństwo straży zwiększa o 1% atrybuty ataku i żywotności broniącego z Twojej gildii.

④Górny limit błogosławieństwa to 500%. Po zdobyciu 500% gracz otrzyma komunikat „osiągnięto limit błogosławieństwa, nie można kontynuować.

5. Garnizon:

Drużyna wystawiona do walki składa się z obrońców i 4 generałów.

①  Garnizon

Obrońcy to członkowie gildii. „Utrzymywanie straży”oznacza że gracz nie został pokonany lub nie ruszył jeszcze do bitwy. „Odpieranie ataku”oznacza że dany gracz został już pokonany i nie może już brać udziału w walce. W każdej walce status jest resetowany.

②Generałowie

Mistrz i zastępca mistrza gildii mogą dowolnie wybrać generałów obrony. Generałowie za każdym razem w stanie utrzymywania straży będą otrzymywać dodatkowe bonusy atrybutów (bonus jest niwelowany po przejściu w stan ataku). Pozostali członkowie gildii mają wgląd do bonusów generałów, ale nie mogą ich zmieniać.

6. Zasady obrony

①W dolnym prawym rogu widoku walki widać liczbę pozostałych broniących i pozycję czterech generałów. Pojawią się oni kolejno, gdy łączna liczba pozostałych obrońców wynosi 75%, 50% i 25%. Ostatni obrońca to jednocześnie ostatni generał. Pozostali gracze są układani losowo.

②Po rozpoczęciu ataku obrońcy z atakowanej gildii przystąpią do przyjmowania kolejno ułożonych ataków. Atrybuty obrony po wygranej (atrybuty błogosławieństwa + atrybuty generałów) mogą zostać osłabione zgodnie ze wskaźnikiem % wyświetlanym pod ikoną generałów.

③ Gdy zostaną pokonani wszyscy broniący, automatycznie pojawi się NPC obrońca, który będzie tam aż do zakończenia obrony.

7. Pkt. ruchu

①Maksymalny limit punktów ruchu jest powiązany z poziomem postaci, odpowiednio: poniżej 80 poziomu: 100 pkt., powyżej 80 poziomu: 300 punktów, po przemianie: 600 pkt.

②Pkt. ruchu będą automatycznie odnawiane w regularnych odstępach zgodnie z poziomem postaci: poniżej 80 poziomu: 20 pkt./h, powyżej 80 poziomu: 50 pkt./h, po przemianie: 100 pkt./h.

Wartość punktów nie wzrasta po osiągnięciu limitu. Najedź kursorem na wskaźnik punktów ruchu po więcej informacji.

③Punkty ruchu mogą być zwracane po wydaniu odpowiedniej liczby diamentów (aż do osiągnięcia limitu).

④Każdorazowy atak i użycie błogosławieństwa powodują utratę punktów ruchu.

8. Zasady punktowania

①  Za błogosławieństwo (zarówno ataku, jak i obrony) można otrzymać punkty.

②Po zwycięskim ataku na przeciwnika można zdobyć 2% punktów pokonanej gildii. Za pokonanie generałów przeciwnika jest dodatkowy bonus. Jeśli przeciwnik ma mniej niż 200 punktów, zrabowane zostanie ustalone minimum 200 punktów.

③Punkty gildii tworzą ranking w czasie rzeczywistym, który można sprawdzić w ekranie rozgrywki. Po zakończeniu każdej rundy zostaną wysłane nagrody przyznawane zgodnie z rankingiem punktów. Po zakończeniu wszystkich rund zostaną rozliczone nagrody dzienne.

Nagrody wydarzenia

1.  Sklep poza miastem

Można tu wymienić tajemne kryształy na nagrody.

2.  Tajemne kryształy 

①Po udanym ataku na przeciwnika otrzymujesz punkty i dodatkowe tajemne kryształy.

②Po podsumowaniu każdej walki na podstawie rankingu punktów na pocztę zostaną wysłane nagrody dodatkowych tajemnych kryształów.

③Codziennie po zakończeniu wydarzenia zostaną przyznane również nagrody rankingu z danego dnia.